Diploma Students

Diploma

3rd year

Sl.No. Photographs Name of the Student Works
 1  Dipankar Deka Works
 2  Prabhat Kr. Mishra Works
 3  Arjuma Sultana Works
 4  Ashok Thapa Works
 5  Bidintha Basumatary Works
 6  Gyandeep Sinha Works

 

2nd year

Sl.No. Photographs Name of the Student Works
 1  Anjana Bhura Works
 2  Biju Dey Works
 3  Drituiti kr. Basumaraty Works
 4  Baibhab Bhuyan Works
 5  Bandita Tahbildar Works
 6  Bikirandeep Barman Works
 7  Bedanta pratim Gogoi Works
 8  Sahbaj Sabri Works